Her følger lenker til skjemaer og veiledninger som er aktuelle i forbindelse med arbeid som legespesialist i Norge:

Norsk autorisasjon:
Søknadsskjema og veiledning for autorisasjon for leger utdannet i Norge, Norden og EU/EØS

Søknadsskjema og veiledning for autorisasjon for leger utdannet utenfor EU/EØS

In English:
Application form for authorisation

Se også: Hjemmesiden til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Norsk spesialistgodkjenning:
Søknadsskjema og veiledning for spesialistgodkjenning

In English:
Application form and guide to specialist certification

Skatt og skattekort
Skal du være ansatt i perioden du jobber som vikar fra Legeformidling, må du ha norsk skattekort. Skattekort får du ved å møte opp personlig på skattekontoret i distriktet der du skal jobbe. Ta med gyldig pass.

Nyttlige lenker:
Skatteetaten i Norge
Beregn skatten din

Foreskrivningsrett resept:
Søknadsskjema for generell rekvireringsrett

Nyttige lenker:
Politiattest fra Norge
- Politiattest fra Sverige
Søke om Buypass-kort
Rekvisisjon av D-nummer

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: