Legeformidling AS formidler legespesialister og psykologspesialister til sykehus og institusjoner i Norge. Vi er spesialisert på stillinger og vikariater innen psykiatri, radiologi og psykologi, men utvider stadig vår profesjonsbase. Spesialister er vår spesialitet. 

Legeformidling har siden 2017 hatt rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF for bemanningstjenester av legespesialister og psykologspesialister i Helse-Sør-Øst, Helse-Midt, Helse-Vest og Helse-Nord, og fornyet rammeavtale ble inngått i mars 2021.

Legeformidling2Resized.jpg

Oversikt i markedet
Vi har høy kompetanse og lang erfaring med å formidle spesialister til sykehus og institusjoner. Ved at vi arbeider med få spesialistgrener har vi god oversikt over og kjennskap til hva som til enhver tid etterspørres ved sykehus og institusjoner, samtidig som vi vet hvilke spesialister som er tilgjengelige for oppdrag eller modne for å bytte stilling.

Vi forstår spesialfeltene
Vi kjenner godt til både oppdragsgiveres og kandidaters ønsker og behov innenfor de spesialfeltene vi arbeider med. Legeformidling AS har lang internkompetanse fra sykehus, helsebemanning og rekruttering. Vi forstår din situasjon og kan fagterminologi, samt at vi har kjennskap til mye av det utstyret som benyttes og en del av de utfordringer man støter på innen feltene.

Oppmerksomhet
Ved at vi forholder oss til få profesjoner til daglig, kan du oppfatte oss som mer oppmerksomme. Vi har det riktige tankesettet når vi kommuniserer med deg. Problemer som følge av daglig omstilling mellom svært ulike oppdrag oppstår ikke hos oss.

Løpende kontakt
Vi har en omfattende database med spesialister som vi holder oppdatert. Med utgangspunkt i jevnlig kontakt kan vi gi individuelt tilpassede tilbud til spesialistene, samtidig som vi raskt og effektivt kan tilby kvalifiserte spesialister til oppdragsgiverne.

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: