Intensivsykepleiere - Sør-Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til flere oppdrag ved ulike avdelinger på Sør-Østlandet.
Ta kontakt for mer informasjon om aktuelle vikariater, og krav til kompetanse.

Les mer...

Dato: Fra snarest og ut året 2024
Varighet: Enkeltvakter til 3 måneder
Område: Sør-Østlandet
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Operasjonssykepleiere - Sør-Østlandet

Operasjonssykepleieere søkes til flere oppdrag ved ulike avdelinger på Sør-Østlandet.
Ta kontakt for mer informasjon om aktuelle vikariater, og krav til kompetanse.

Les mer...

Dato: Fra snarest og ut året 2024
Varighet: Enkeltvakter til 3 måneder
Område: Sør-Østlandet
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.Kompetansekrav: Norsk autorisasjon som sykepleier med videreutdanning intensiv (ev. anestesi). Sertifisert innen HLR/AHLR, respirator. Erfaring med Metavision... Les mer...

Dato: Uke 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.Kompetansekrav:Videreutdanning i intensivsykepleie med erfaring fra intensivavdeling med oppdatert kunnskap i spesielt respiratorbehandling. Alternativt anestesisykepleiere med relevant... Les mer...

Dato: Uke 28, 29, 30 og 31, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.Kompetansekrav: Videreutdanning intensiv eller anestesi. Må beherske medisinsk teknisk utstyr som respirator, NIV, highflow, infusjons+ sprøytepumper, overvåkningsutstyr... Les mer...

Dato: Uke 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.Kompetansekrav: God kjennskap til håndtere ulike akutt sitasjoner for intensiv og postoperative pasienter. Erfaring med NIV behandling... Les mer...

Dato: Uke 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved avdeling for medisinsk overvåkning på Østlandet.Kompetansekrav: Må kunne administrere vasoaktive medikamenter, må beherske generell overvåkning av kritisk syke indremedisinske... Les mer...

Dato: Uke 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i intensivsykepleie.

Dato: Uke 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.Kompetansekrav: Sykepleier med spesialutdanning – fortrukket intensivsykepleier. Eventuell annen relevant videreutdanning med praktisk erfaring fra intensiv i nær... Les mer...

Dato: Uke 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Sykepleier med spesialutdanning innen intensivsykepleie.

Dato: Uke 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved avdeling for hjerteovervåkning på Østlandet.Kompetansekrav: Minimum 2 års erfaring fra sengepost og erfaring fra tilsvarende enhet. Må i tillegg... Les mer...

Dato: Uke 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Intensivsykepleiere - Østlandet

Intensivsykepleiere søkes til vikariat ved intensivavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Må ha respiratorkompetanse.

Dato: Uke 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Spesialsykepleiere - Hele Norge

Spesialsykepleiere søkes til vikariater flere steder i Norge.
Kompetansekrav: Godkjent sykepleier i Norge med spesialisering innen intensiv/operasjon/barn/anestesi/kreft.

Dato: Snarest
Varighet: 1 uke - 6 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Andrea Johannessen
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Andrea Johannessen
E-post: 
andrea@legeformidling.no
Telefon: 
+47 469 62 079

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: