Barne- og ungdomspsykiater - Osloområdet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat ved BUP poliklinikk i Oslo.
Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Fra snarest og i 3 måneder
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Sørlandet

Barne- og ungdomspsykiatere søkes til vikariat på Sørlandet.
Kompetansekrav: Faglig bredde og klinisk erfaring. 
System: DIPS

Dato: Uke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2024
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Østlandet

Barne- og ungdomspsykiatere søkes til vikariat på Østlandet.
Kompetansekrav: Faglig bredde og klinisk erfaring. 
System: DIPS

Dato: Uke 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2024
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiatere - Hele Norge

Barne- og ungdomspsykiatere søkes til varierte vikariater ved avdelinger i hele Norge.
Kompetansekrav: Faglig bredde og klinisk erfaring. 
System: DIPS

Dato: Vinter/vår 2024
Varighet: 3-6 måneder
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Martina Åström Kanisova
E-post: martina@legeformidling.no
Telefon: +47  465 12 951

Andrea Johannessen
E-post:
 andrea@legeformidling.no
Telefon: 
+47 469 62 079

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: