Radiolog - Midt-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Midt-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL, CT og enklere intervensjoner. Må ha vaktkompetanse.
System: Sectra RIS/PACS

Les mer...

Dato: 2 uker per måned fra mars til juli
Område: Midt-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT, samt meget gode kunnskaper innen thoraxradiologi.
System: Sectra RIS/PACS

Les mer...

Dato: Uke 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30 og 33, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Sørlandet

Radiolog søkes til vikariat på Sørlandet.
Kompetansekrav: Konvensjonell radiologi og CT.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT. MR er en fordel, men ikke et krav.
System: Sectra RIS/PACS

Les mer...

Dato: Uke 19, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL, CT og MR.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 21, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Spesialist i abdomenradiologi.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Nevroradiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.Kompetansekrav: Nevroradiolog med svært gode kunnskaper i CT- OG MR -metoder inklusive spektroskopi, perfusjon og DTI. Videre kreves det... Les mer...

Dato: Uke 29 og 30, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Radiolog med MSK-kompetanse.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 26 og 27, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Østlandet

Radiolog søkes til vikariat på Østlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i radiologi med gode MR-kunnskaper.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 38, 41, 44, 46 og 48, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetanse: Spesialist i barneradiologi.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 22, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: MR nevrokompetanse, MR nevro barn og vaktkompetanse.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 16, 17 og 18, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 27, 28, 29, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL, CT, samt enklere intervensjon som biopsier, tappinger, gjennomlysningsundersøkelser.
System: Sectra RIS/PACS

Les mer...

Dato: Uke 18, 19, 27, 28, 35, 36, 37 og 38, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Østlandet

Radiolog søkes til vikariat på Østlandet.Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT, samt kunne utføre vaktintervensjoner som innleggelse av nefrostomier. Det er en stor fordel med... Les mer...

Dato: Uke 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Radiologer - Østlandet

Radiologer søkes til vikariat på Østlandet.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT.
System: Agfa RIS/PACS

Dato: Uke 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Sørlandet

Radiolog søkes til vikariat på Sørlandet.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra universitetssykehus, konvensjonell røntgen, UL, CT og MR.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 26, 33 og 38, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Nord-Norge

Radiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen, UL og CT. MR er en fordel, men ikke et krav.
System: Sectra RIS/PACS

Les mer...

Dato: Uke 30, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Mammaradiolog - Nord-Norge

Mammaradiolog søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Mammaradiologi.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Vår og høst, 2023
Varighet: Tre sammenhengende uker i periodene
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Julie Bjerke Stutlien
Kontakt rådgiver

Radiolog - Sør-Østlandet

Radiolog søkes til vikariat ved privat klinikk på Sør-Østlandet.
Kompetansekrav: UL.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Vår/sommer 2023
Varighet: 1 uke - 3 måneder
Område: Sør-Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Mammaradiolog - Østlandet

Mammaradiolog søkes til vikariat på Østlandet.
Kompetansekrav: Mammografi klinisk og screening.

Dato: Vår/sommer 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Radiolog - Østlandet

Radiolog søkes til vikariat ved privat klinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Konvensjonell røntgen og UL.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Vår/sommer 2023
Varighet: 1 uke - 6 måneder
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Radiologer - Midt-Norge

Radiologer søkes til vikariat av ulik lengde ved privat klinikk i Midt-Norge.
Kompetansekrav: UL.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Vår/sommer 2023
Område: Midt-Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Julie Bjerke Stutlien
E-post: julie@legeformidling.no
Telefon: +47 993 14 056

Sondre Odden
E-post: 
sondre@legeformidling.no
Telefon: 
+47 974 02 788

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: