Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved rusklinikk i Nord-Norge.Kompetansekrav: Arbeidserfaring fra akuttpsykiatri og/eller fra døgnpost. God kjennskap til psykisk helsevernlov og arbeid med TPH er... Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri og oppdatert kunnskap om lov om psykisk helsevern.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Ønskelig med erfaring fra TSB og døgn.
System: DIPS og MetaVision

Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved voksenpsykiatrisk poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighet på Sørlandet.Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin, med relevant erfaring fra TSB.System:... Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4 og 5, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved enhet for avrusning på Østlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller voksenpsykiatri.
System: MetaVision

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra poliklinisk arbeid, samt erfaring innen rus.
System: DIPS Arena

Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Varighet: 8 uker i perioden
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for affektive lidelser og psykose på Vestlandet.
Kompetansekrav: Klinisk erfaring og faglig bredde.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Erfaring med psykofarmakologisk behandling.
System: DIPS

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet på Østlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra TSB.
System: DIPS

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykiatrisk klinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse og faglig bredde.
System: DIPS

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Ønskelig med relevant erfaring fra TSB.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for alvorlige psykiske lidelser i Nord-Norge.Kompetansekrav: Svært god kompetanse innen utredning av alvorlige psykiske lidelser, primært schizofrenispektrum. Svært oppdaterte... Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri og/eller erfaring fra arbeid med pasienter med psykoselidelser.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Gaya Santhos
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Norge.
Komeptansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 48, 49, 50 og 51, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for stemningslidelser på Vestlandet.Kompetansekrav: Erfaring med arbeid med stemningslidelser og akuttpsykiatri er en fordel. Må kunne fatte vedtak... Les mer...

Dato: Uke 48, 49 og 50, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Gaya Santhos
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: God kunnskap om utredning og behandling av generelle allmennpsykiatriske tilstander fra DPS-nivå.
System: DIPS Arena.

Les mer...

Dato: Uke 48, 49, 50 og 51, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved spesialpost på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Nord-Norge

Psykiatere søkes til vikariat ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra poliklinisk arbeid, samt erfaring med oppfølging av pasienter på tvang uten døgn.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i voksenpsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Østlandet.
Kompetansekrav: Vedtaks- og utredningskompetanse, TPHU.
System: DIPS

Dato: Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Kjennskap til akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i voksenpsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.
System: DIPS

Dato: Uke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 14, 15, 16, 19, 20, 21 og 22, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved akutt/døgnenhet.
System: DIPS

Dato: Vinter/vår 22/23
Varighet: 2-6 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved DPS, døgnenhet, akuttavdeling, russeksjon og alderspsykiatrisk avdeling.
Kompetansekrav: Klinisk relevant erfaring.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Vinter/vår 22/23
Varighet: 3-12 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Sondre Odden
E-post: 
sondre@legeformidling.no
Telefon: 
+47 974 02 788

Gaya Santhos
E-post:
 gaya@legeformidling.no
Telefon: +47 966 84 640

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: