Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i voksenpsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.
System: DIPS

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra tvang.
System: EPJ DIPS og Meona

Dato: Uke 39, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved rusavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, eller voksenpsykiatri med erfaring fra rus.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 39, 40 og 41, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk i Nord-Norge i 50% stilling.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS Arena

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved seksjon for avrusning på Vestlandet.
Kompetanskerav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved rusklinikk i Nord-Norge.Kompetansekrav: Arbeidserfaring fra akuttpsykiatri og/eller fra døgnpost. God kjennskap til psykisk helsevernlov og arbeid med TPH er... Les mer...

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat i FACT-team på Østlandet i 50% stilling.
Kompetansekrav: Erfaring fra arbeid med psykoselidelser og alvorlige psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Fra snarest til uke 39, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for LAR på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller voksenpsykiatri.
System: DIPS

Dato: Fra snarest til uke 39, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller voksenpsykiatri.
System. DIPS

Les mer...

Dato: Fra snarest til uke 26, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri.
System: DIPS

Dato: Fra snarest til uke 52, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiatere søkes til vikariat ved akutt døgn, allmenn døgn og psykoseavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri med erfaring fra tilsvarende avdelinger.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Fra snarest til uke 52, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighetsmedisin på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisn eller voksenpsykiatri.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, 2024
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for avrusning på Østlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri.
System: Metavision

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i voksenpsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.
System: DIPS

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2024
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Osloområdet

Psykiater søkes til vikariat ved spesialpsykiatrisk poliklinikk i Osloområdet.
Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri, kunnskap og erfaring fra arbeid med tvungen psykisk helsevern.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri.
System: DIPS Arena

Dato: Fra snarest til uke 52, 2023
Varighet: Tre sammenhengende uker i perioden
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Fra snarest til uke 52, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Spesialist i voksenpsykiatri.
System: DIPS Arena

Dato: Uke 39 og 42, 43, 46, 47, 50 og 51, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved DPS i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, gjerne også fra døgnvirksomhet.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41 og 42, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Osloområdet

Psykiater søkes til vikariat ved regional sikkerhetsavdeling i Osloområdet.Kompetansekrav: Erfaring fra klinisk arbeid med psykoser og anvendelse av psykisk helsevernlov. Det er ønskelig med erfaring... Les mer...

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2023. Uke 1, 2, 3, 4 og 5, 2024
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved sengepost på Vestlandet.
Kompetansekrav: Psykiater med erfaring fra døgnpost, allmennpsykiatri inklusivt pasienter med rus og psykiske lidelser.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2024
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Sondre Odden
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Martina Åström Kanisova
E-post: martina@legeformidling.no
Telefon: +47 465 12 951

Sondre Odden
E-post: 
sondre@legeformidling.no
Telefon: 
+47 974 02 788

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: