Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt kjennskap til akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse og erfaring fra ruspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring med psykoselidelser. 
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42 og 43, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra akuttpsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 48, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinisk avdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra TSB/psykose.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 48, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved barne- og ungdomsklinikk på Sørlandet. 
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra arbeid med stemningslidelser og akuttpsykiatri er en fordel.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnseksjon på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved ACT-team på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttenhet på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring med akuttpsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved alderspsykiatrisk poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Erfaring med tvungen psykisk helsevern og fra alderspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet på Østlandet.
Kompetansekrav: Erfaring med psykoselidelser og vedtakskomprtanse for tvunget psykisk helsevern.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat i FACT-team på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse. Vikaren må ha vedtakskompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse. Det er ønskelig med kompetanse i kognitiv tilnærming.
System: DIPS og MetaVision

Les mer...

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt god kjennskap til lovverk knyttet til TUD.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse. Ønskelig med relevant erfaring fra TSB.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 og 37, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved rusavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Kjennskap til akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40 41 og 42, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet og AAT på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra distrikspsykiatri og døgnbehandling.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnseksjon på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, og erfaring fra akuttpsykiatri og døgnavdeling. 
Sytem: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3 og 4, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Østlandet. 
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse. Erfaring fra poliklinikk er ønskelig.
System: DIPS

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse. Erfaring med eller interesse for gruppebehandling er en fordel.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved medisinfri døgnenhet på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse samt interesse for eller erfaring med medisinfri behandling.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet i Nord-Norge.Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri med vedtakskompetanse for TPH, samt erfaring fra døgnbehandling og... Les mer...

Dato: Uke 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra DPS og bred klinisk erfaring.
System: DIPS

Dato: Uke 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra poliklinisk arbeid.
System: DIPS

Dato: Uke 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Innlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS i Innlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra poliklinisk arbeid eller tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26, 2022
Område: Innlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 46, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpsykiatrisk døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse. 
System: DIPS

Dato: Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Østlandet.
System: DIPS

Dato: Høst/vinter 2021
Varighet: 1 uke - 3 måneder
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Østlandet.
System: DIPS

Dato: Høst/vinter 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved Akutt/Døgn.
System: DIPS

Dato: Høst/vinter 2021
Varighet: 2-6 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved DPS/Døgn/Akutt/Rus/Alder.
System: DIPS

Dato: Høst/vinter 2021
Varighet: 3-12 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Martina Åström Kanisova
E-post:
 martina@legeformidling.no
Telefon: +47 465 12 951

Kinga Kajtar
E-post: kinga@legeformidling.no
Telefon: +47 917 30 133

Nina Bjerke Aune
E-post: 
nina.aune@legeformidling.no
Telefon: 
+47 920 50 533

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: