Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Snarest
Varighet: 6 uker, mulighet for spredning i uker og andre fleksible løsninger
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Kjennskap til pakkeforløp.
System: DIPS Arena

Dato: Uke 22, 23 og 24, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24 og 25, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpoliklinikk og medisinfri døgnenhet på Østlandet.
Kompetansekrav: Klinisk erfaring og faglig bredde, samt erfaring fra DPS poliklinikk.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25 og 26, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25 og 26, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rehabilitering på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra poliklinisk arbeid.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Osloområdet

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpoliklinikk i Osloområdet.
Kompetansekrav: Godkjent spesialist i voksenpsykiatri. Erfaring fra allmennpoliklinikk er en fordel.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 29, 2022
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat i akutteam på Østlandet.
Kompetansekrav: Akuttpsykiatrisk kompetanse og sosialpsykiatrisk forståelse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra behandling av psykoselisdelser.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved voksenpsykiatrisk poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra poliklinikk og allmennpsykiatri inklusivt pasienter på TUD.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Cecilie Bredesen Åmellem
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra arbeid med psykoselidelser. Må kunne vurdere og fatte vedtak om bruk av tvang.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved akuttenhet i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Arbeidserfaring fra akuttpsykiatri og arbeid med TPH.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved rusklinikk i Nord-Norge.Kompetansekrav: Arbeidserfaring fra akuttpsykiatri og/eller fra døgnpost. God kjennskap til psykisk helsevernlov og arbeid med TPH er... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for barn og unge i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: Sectra RIS/PACS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved ambulant akutteam i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri. Psykiateren mp kunne vurdere TUD-vedtak.
System: DIPS

Dato: Uke 23, 24 og 25, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Cecilie Bredesen Åmellem
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25 og 26, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Cecilie Bredesen Åmellem
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved FACT-team på Østlandet.
Kompetansekrav: Kompetanse til å fatte TUD-vedtak. Det er en fordel med erfaring fra arbeid i FACT-team.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved rehabiliteringsavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra døgnenhet, må kunne fatte vedtak om tvang.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved rehabiliteringsavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra døgnenhet, må kunne fatte vedtak om tvang.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23 og 24, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Oppdatert på lovverk innen psykisk helsevern og nasjonale faglige føringer.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Akuttkompetanse og sosialpsykiatrisk forståelse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat som medisinskfaglig ansvarlig ved FACT-team på Sørlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri. Det er en fordel med erfaring fra arbeid i FACT-team.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri og oppdatert kunnskap om lov om psykisk helsevern.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Ønskelig med erfaring fra TSB og døgn.
System: DIPS og MetaVision

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Østlandet.
Kompetansekrav: Erfaring med F20-spekterlidelser og F31 type 1, samt vedtakskompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25 og 26, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til habiliteringsavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Klinisk erfaring og faglig bredde.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved ruspoliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i voksenpsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Klinisk erfaring og faglig bredde.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 og 37, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for spiseforstyrrelser på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra og interesse innen fagfeltet.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for akutt og psykose på Østlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri, samt vedtakskompetanse for tvang.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighet på Sørlandet.Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin, med relevant erfaring fra TSB... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Osloområdet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet i Osloområdet.Kompetansekrav: Kjennskap til TSB og erfaring fra diagnostisering og behandling av pasienter med... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 48, 2022
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for TSB på Østlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykiatrisk klinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring med utredning of behandling av pasienter ved lukket døgnseksjon.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 25, 26, 27 og 28, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Osloområdet

Psykiater søkes til vikariat ved alderspsykiatrisk avdeling i Osloområdet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Vestlandet.
Kompetansekrav: God kjennskap til psykisk helsevernlov, samt erfaring fra akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved rusklinikk i Nord-Norge.Kompetansekrav: Norsk autorisasjon med full forskrivningsrett, vedtakskompetanse for tvunget psykisk helsevern, god kjennskap til lov om psykisk... Les mer...

Dato: Uke 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat i FACT-team i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra arbeid i FACT.
System: DIPS

Dato: Uke 27, 28 og 29, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Klinisk erfaring og faglig bredde, samt erfaring fra akuttpsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Cecilie Bredesen Åmellem
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling for voksne i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra både poliklinikk og døgnavdeling vil være en fordel.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 33, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, erfaring fra behandling av psykoselisdelser.
System: DIPS

Dato: Uke 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Osloområdet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttpsykiatrisk seksjon i Osloområdet.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri og oppdatert kunnskap om psykisk helsevernlov.
System: DIPS og MetaVision

Les mer...

Dato: Uke 29 og 30, 2022
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykiatrisk avdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra poliklinisk arbeid.
System: DIPS

Dato: Uke 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved dagseksjon på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighet på Sørlandet.Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin, med relevant erfaring fra TSB.System:... Les mer...

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4 og 5, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved rusklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra akuttpsykiatri og god kjennskap til psykisk helsevernlov.
System: DIPS

Dato: Uke 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Ønskelig med relevant erfaring fra TSB.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra døgnavdeling, samt god kjennskap til psykisk helsevernlov og arbeid med tvungent psykisk helsevern.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Cecilie Bredesen Åmellem
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for stemningslidelser på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring fra arbeid med stemningslidelse og akuttpsykiatri er en fordel.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved akutt/døgnenhet.
System: DIPS

Dato: Vår/sommer 2022
Varighet: 2-6 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved DPS, døgnenhet, akuttavdeling, russeksjon og alderspsykiatrisk avdeling.
Kompetansekrav: Klinisk relevant erfaring.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Vår/sommer 2022
Varighet: 3-12 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Martina Åström Kanisova
E-post:
 martina@legeformidling.no
Telefon: +47 465 12 951

Cecilie Bredesen Åmellem
E-post:
 cecilie@legeformidling.no
Telefon: +47 918 75 976

Kinga Kajtar
E-post: 
kinga@legeformidling.no
Telefon: +47 917 30 133

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: