Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling og voksenpsykiatrisk poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31 og 32, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34 og 35, 2021
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34 og 35, 2021
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Wenche Hansen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Oslo-området

Psykiater søkes til vikariat ved psykosepost i Oslo-området.
Kompetansekrav: Psykiater med vedtakskompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2021
Område: Oslo-området
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt særskilt kompetanse innen lov om TPH.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 48, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved barne- og ungdomsklinikk på Sørlandet. 
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat avdeling ved allmennpsykiatrisk poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33 og 34, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved alderspsykiatrisk avdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfarin fra alderspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34 og 35, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Wenche Hansen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra døgnavdeling.
System: DIPS

Dato: Uke 31 og 32, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Wenche Hansen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring med psykoselidelser. 
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 og 43, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, akuttpsykiatrisk kompetanse, samt god kunnskap om neurocovid-smittevrn.
Sysyem: DIPS

Dato: Uke 31 og 32, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat i Nord-Norge.Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt bred erfaring innen psykisk helse og rus. Må ha erfaring fra poliklinisk arbeid og døgnavdeling.System:... Les mer...

Dato: Uke 31 og 32, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved allmennpoliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring med poliklinisk arbeid.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Wenche Hansen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnseksjon på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykosepoliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring med psykosebehandling.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse. Ønskelig med relevant erfaring fra TSB.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt nylig erfaring fra DPS/poliklinikk.
System: DIPS

Dato: Uke 33, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra døgnavdeling.
System: DIPS

Dato: Uke 33 og 34, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 og 49, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Wenche Hansen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt erfaring fra akuttpsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 48, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Wenche Hansen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved akuttavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved psykoseavdeling i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt god kjennskap til lovverk knyttet til TUD.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Sørlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnenhet på Sørlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse.
System: DIPS

Dato: Uke 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 og 48, 2021
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved døgnavdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse, samt kjennskap til akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 37 og 38, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Vestlandet

Psykiater søkes til vikariat ved psykosomatisk avdeling på Vestlandet.
Kompetansekrav: Erfaring med konsultasjonspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 37, 38, 39, 40, 41 og 42, 2021
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.Kompetansekrav: Spesialist i voksenpsykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin. Erfaring fra rusfaglig arbeid er ønskelig, men ikke et... Les mer...

Dato: Uke 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Nord-Norge

Psykiater søkes til vikariat ved avdeling for rus og avhengighet i Nord-Norge.Kompetansekrav: Spesialist i psykiatri med vedtakskompetanse for TPH, samt erfaring fra døgnbehandling og... Les mer...

Dato: Uke 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2021. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Wenche Hansen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.
Kompetansekrav: Allmennpsykiatrisk kompetanse og bred klinisk erfaring.
System: DIPS

Dato: Uke 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51 og 52, 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Linda Edvardsen
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Østlandet.
System: DIPS

Dato: Sommer/høst 2021
Varighet: 1 uke - 3 måneder
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiater - Østlandet

Psykiater søkes til vikariat ved DPS på Østlandet.
System: DIPS

Dato: Sommer/høst 2021
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved Akutt/Døgn.
System: DIPS

Dato: Sommer/høst 2021
Varighet: 2-6 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Psykiatere - Hele Norge

Psykiatere søkes til vikariater av ulik lengde ved DPS/Døgn/Akutt/Rus/Alder.
System: DIPS

Dato: Sommer/høst 2021
Varighet: 3-12 måneder
Område: Hele Norge
Kontaktperson: Nina Bjerke Aune
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Wenche Hansen
E-post: wenche.hansen@legeformidling.no
Telefon: +47 917 69 932

Linda Edvardsen
E-post: linda@legeformidling.no
Telefon: +47 414 13 000

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Nina Bjerke Aune
E-post: 
nina.aune@legeformidling.no
Telefon: 
+47 920 50 533

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: