Barne- og ungdomspsykiater - Osloområdet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat i Osloområdet.
Kompetansekrav: Erfaring fra BUP poliklinikk er en fordel.
System: DIPS

Dato: Uke 22, 23, 24, 25 og 26, 2022
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Nord-Norge

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, alternativt voksenpsykiatri med erfaring innen BUP.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Sørlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat ved avdeling for barn og unge på Sørlandet.Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri med erfaring fra... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdpmspsykiater - Østlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat ved BUP-avdeling på Østlandet.Kompetansekrav: Legespesialist i barne- og ungdomspsykiatri med erfaring fra poliklinisk arbeid med barn og unge. System:... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 35, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Nord-Norge

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Poliklinisk erfaring eller erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er et krav.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Osloområdet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat ved dag/døgnseksjon for barn og unge i Osloområdet.Kompetansekrav: Erfaring fra institusjon med dag/døgntilbud, utredning og behandling av barn... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30, 2022
Område: Osloområdet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Vestlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri med erfaring fra avdeling for barn og unge.
System: DIPS

Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4 og 5, 2023
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Østlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat på Østlandet.Kompetansekrav: Bred erfaring innen allmennpsykiatriske diagnoser. Det er en fordel med noe erfaring fra behandling av Spis-pasienter.System:... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Østlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat ved poliklinikk på Østlandet.Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri med erfaring fra poliklinisk arbeid med barn... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 og 44, 2022
Område: Østlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Sørlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat ved BUP poliklinikk på Sørlandet.Kompetansekrav: Barne- og ungdomspykiater eller voksenpsykiater med erfaring fra psykisk helsevern med barn og... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4 og 5, 2023
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Sørlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat på Sørlandet.Kompetansekrav: Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, alternativt spesialist i voksenpsykiatri med erfaring fra poliklinisk arbeid med barn... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39, 2022
Område: Sørlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Nord-Norge

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 26, 27, 35 og 36, 2022
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Østlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat på Østlandet.Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, alternativt spesialist i voksenpsykiatri med erfaring fra poliklinisk arbeid med barn... Les mer...

Dato: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22, 2023
Område: Østlandet
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Vestlandet

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat på Vestlandet.
Kompetansekrav: Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri.
System: DIPS

Dato: Uke 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 40, 2022
Område: Vestlandet
Kontaktperson: Martina Åström Kanisova
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiater - Nord-Norge

Barne- og ungdomspsykiater søkes til vikariat i Nord-Norge.
Kompetansekrav: Erfaring fra klinisk arbeid ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.
System: DIPS

Dato: Uke 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 og 52, 2022. Uke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22, 2023
Område: Nord-Norge
Kontaktperson: Kinga Kajtar
Kontakt rådgiver

Barne- og ungdomspsykiatere - Hele Norge

Barne- og ungdomspsykiatere søkes til varierte vikariater ved avdelinger i hele Norge.
Kompetansekrav: Faglig bredde og klinisk erfaring. 
System: DIPS

Dato: Vår/sommer 2022
Varighet: 3-6 måneder
Område: Østlandet
Kontaktperson: Nina Nielsen
Kontakt rådgiver

Kontaktpersoner:

Nina Nielsen
E-post: nina.nielsen@legeformidling.no
Telefon: +47 993 90 083

Martina Åström Kanisova
E-post:
 martina@legeformidling.no
Telefon: +47 465 12 951

Kinga Kajtar
E-post: 
kinga@legeformidling.no
Telefon: +47 917 30 133

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: