Legeformidling AS formidler legespesialister til sykehus og institusjoner. Vi er spesialisert på stillinger og vikariater innen psykiatri og radiologi. Spesialister er vår spesialitet.

Legeformidling2Resized.jpg

Oversikt i markedet
Ved at vi arbeider med få spesialistgrener, har vi god oversikt over hva som til enhver tid etterspørres ved sykehus og institusjoner, samtidig som vi vet hvilke spesialister som er tilgjengelige for oppdrag eller modne for å bytte stilling.

Vi forstår spesialfeltene
Vi kjenner godt til både oppdragsgiveres og kandidaters ønsker og behov innenfor de spesialfeltene vi arbeider med. Legeformidling AS har lang internkompetanse fra sykehus, bemanning og rekruttering. Vi forstår din situasjon og vi kan litt fagterminologi, samt at vi har kjennskap til mye av det utstyret som benyttes og en del av de utfordringer man støter på innen feltene.

Oppmerksomhet
Ved at vi forholder oss til få profesjoner til daglig, kan du kanskje oppfatte oss som mer oppmerksomme. Vi har det riktige tankesettet når vi kommuniserer med deg. Problemer som følge av daglig omstilling mellom svært ulike oppdrag oppstår ikke hos oss.

Løpende kontakt
Vi har en omfattende database med spesialister innen psykiatri og radiologi, som vi holder oppdatert. Med utgangspunkt i jevnlig kontakt kan vi gi individuelt tilpassede tilbud til spesialistene, samtidig som vi raskt og effektivt kan tilby kvalifiserte spesialister til oppdragsgiverne.

Send oss en henvendelse!

Navn:

Telefon:

E-post:

Melding: