Vi følger COVID-19 forskriften og forholder oss til reiseråd og veiledere fra FHI.

 • Ansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne»/«gule» områder), skal informere arbeidsgiver om dette før de skal på jobb.
 • Vi anbefaler alle våre vikarer at de testes én gang for SARS-CoV-2 før de reiser til oppdrag for Legeformidling, og at de ikke kan starte oppdrag med pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 
 • Deretter følges dette opp med en test nummer to på oppdragsstedet i løpet av 5 dager, men ikke før 2 dager etter oppdraget har startet.  Innen test nummer to foreligger med negativt resultat skal leger med pasientnært arbeid benytte munnbind og vikaren har karantene på fritiden inntil begge testene viser negativt resultat.
 • Vikarer som er i eller har oppholdt seg i land eller regioner som er definert som «røde» i 10 dager før oppdraget skulle starte, bemannes ikke. Vikarer som har vært i «røde» områder skal være i karantene i 10 dager før de kan bemannes.
 • Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 er unntatt fra karanteneplikten.
 • Personer som er fullvaksinerte og kan fremvise vaksinepass er unntatt fra karanteneplikt.

Dersom du kommer til Norge fra et grønt område slipper du karantene og fra et rødt/oransje/lilla område må du i karantene i 10 døgn (med noen unntak). Kommer du fra et mørkerødt eller lysegrått område må du på karantenehotell i 3 døgn, deretter kan du gjennomføre resten av karantenen på 10 døgn på annet egnet sted. Dersom du kommer til Norge via et område uten karanteneplikt, blir karantenetiden forkortet med den tiden du har oppholdt deg i det karantenefrie området. 

De ulike helseforetakene har også innført en sjekkliste for alle egne ansatte og vikarer, som skal fylles ut og følges opp, før ansatte kommer på jobb eller vikarer starter oppdrag.  Videre så følger Legeformidling de samme reiseråd som UD publiserer, med FHI sine anbefalinger.

 

Nyttige lenker:

 

Oppdatering lørdag 12.02.2022 – Myndighetene fjerner tiltak:

 

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.

Det anbefales normal drift i arbeidslivet i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

Alle detaljer finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/

 

For råd og anbefalinger om korona og smitte, se pressemelding og helsenorge.no  

 

 

 

   TIDLIGERE OPPDATERINGER :

01.02.2022: Lettelser i tiltakene f.o.m kl 23:00 01.02.2022

 

De fleste koronatiltakene opphører fra kl 23:00 1. februar 2022, men fortsatt gjelder

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer
 • Hold avstand og bruk munnbind der 1 meters avstand ikke er mulig

Alle detaljene finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

 

Ny oppdatering planlagt 17.februar 2022

26.01.2022: Endringer i tiltak

 

1) Nye karanteneregler

Smittekarantene på 10 døgn kan nå erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar

2) Nye regler for testing

De nye reglene innebærer at personer som har fått oppfriskingsdose av koronavaksinene og tester positivt på selvtest, ikke lenger behøver å ta en bekreftende PCR-test

3) Krav om innreisekarantene avvikles

4) Offentlige arrangementer

5) Isolasjon

 • Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, men ikke har symptomer, skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat for SARS-CoV-2 ble avlagt.
 • Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, og har symptomer, skal isolere seg i minimum 6 døgn fra symptomene startet. Isoleringen skal ikke avbrytes før personen har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin

Alle detaljer finnes her :

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

13.01.2022 : Lettelser i tiltakene innført 15.12.2021

 

Lenke til publisering med alle detaljer på regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

 

Kort oppsummering av endringene fra 13.01.2022:

 • Skjenking frem til klokken 23.00
 • Regjeringen innfører grønt nivå på videregående skoler, kommunene må gjøre egne vurderinger.
 • Opphever det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager.
 • Maks 200 personer på innendørs offentlige arrangementer med henviste sitteplasser.
 • Legger blant annet om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad. Dette gjelder i hovedsak øvrige nærkontakter.
 • Fortsatt anbefalt hjemmekontor der det er mulig

 

Ny oppdatering forventes 1. februar 2022

 

 

Nye strenge tiltak for å begrense smittespredning

 

Onsdag 15.12.2021 kl 00:00 innføres nye og strengere restriksjoner

 • Hjemmekontor
 • Skjenkestopp
 • Gult nivå i skoler og barnehager
 • Begrensning i antall personer i arrangementer
 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand
 • Felles regler for karantene og isolasjon, uavhengig av virusvariant

Tiltakene gjelder i 4 uker

Alle detaljene finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

Innreiseregistrering, nye regler f.o.m. 26.11.2021

 

Registreringsplikt ved innreise til Norge

Alle reisende over 16 år har plikt til å registrere seg ved ankomst til Norge, Dette gjelder også de som har koronasertifikat, er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19 eller har negativ test.

Testplikt ved innreise til Norge f.o.m. 26.11.2021

 

Testplikt før ankomst til Norge

Personer over 18 år, som ikke kan fremvise koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter som bevis på at de er enten fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, skal teste seg før avreise til Norge. Negativ test for SARS-CoV-2 må dokumenteres med en medbrakt attest på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreisen. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.

Testplikt ved/etter ankomst til Norge

Personer som ikke kan fremvise koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter som bevis på at de er enten fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. Hvis det ikke er teststasjon ved grenseovergangsstedet, eller teststasjonen er stengt ved grensepassering, skal testen tas ved en offentlig teststasjon innen 24 timer etter ankomst.
For mer informasjon om testkrav og eventuelle unntak, se helsenorge.no

 

Oppdatering fra regjeringen 10.11.2021

 

 • Alle fullvaksinerte med gyldig verifiserbar dokumentasjon slipper karantene og testing. Dette gjelder uavhengig av hvilket land de kommer fra.
 • Alle EØS-borgere, inkludert folk fra andre land som er bosatt i EØS, kan komme inn til Norge. Det samme gjelder folk som bor i Storbritannia og Sveits. Det er også åpnet også for at alle utlendinger som bor i såkalte lilla land kan komme inn til Norge. Dette er land utenfor EØS/Schengen som Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at kan ha noe mildere restriksjoner.
 • Alle grenseoverganger er gjenåpnet. Politiet prioriterer grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk og det gjennomføres stikkprøvekontroller.
 • Innreisekarantene er fjernet for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder nå kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).
 • Voksne reisende fra karantenepliktige land og områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst (fra 7 døgn tidligere).
 • Innreisekarantene er fjernet for barn under 18 år (uavhengig av hvor barnet kommer reisende fra). Plikten til test på grensen er opprettholdt for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.
 • Reisende som kommer fra områder med karanteneplikt, må registrere seg og teste seg ved ankomst.

Kart over land/områder i Europa som viser krav om karantene, innreiseregistrering og test ved innreise (Folkehelseinstituttet)

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge (Folkehelseinstituttet)

Oppdatering fra Regjeringen 24.09.2021

 

1. Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Pressemelding:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

 

2. Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.

Pressemelding:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_oppheves/id2872528/

 

3. I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

Pressemelding:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/restriksjoner-pa-innreise-til-norge-fjernes-gradvis/id2872535/

 

 

 

Nedjustert TISK

Dette er endringene fra 27. september:

 • Den største endringen med overgang til nedjustert TISK blir at karanteneplikten kun vil omfatte uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer.
 • Karantene for ikke-vaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære personer, av en som er smittet, kan erstattes av testregime, enten ved:
 • daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtest i 7 dager eller PCR-test annenhver dag i 7 dager.
 • Øvrige ikke- eller delvaksinerte nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære personer slipper pliktig karantene, men oppfordres til å teste seg, begrense sosial kontakt inn til testsvar foreligger.
 • I tillegg må de være spesielt oppmerksomme på om de får symptomer i inntil 10 dager etter smitteeksponering.
 • Det skal være lav terskel for testing ved symptomer. Testingen kan foregå enten ved kommunal teststasjon eller ved selvtest hjemme. To selvtester tas med et døgn mellomrom.

Råd

Det er uansett viktig at kommunene utover høsten kan justere opp kapasiteten raskt ved lokale utbrudd og husker at trafikklysmodellen i skolene fortsatt gjelder.

For at alle ikke skal bli smittet samtidig, og for at noen fortsatt skal få anledning til å bli vaksinert de neste ukene, kan vi alle følge fire råd for høsten og vinteren.

 1. Vaksiner deg mot covid-19, hvis du ikke har gjort det
 2. Hvis du er i en risikogruppe, ta influensavaksine i år
 3. Vær hjemme når du er syk og test deg for covid-19
 4. Hvis du har covid – si fra til dine nærkontakter

  A R K I V

 

 

Oppdatering fra Sykehusinnkjøp HF - 23.06.2021

Vi er informert om følgende status for innreise for helsepersonell:

 

 • Covid-19 forskriften § 6 k tredje ledd endres slik at fullvaksinert helsepersonell fra Sverige og Finland som er ansatt i norsk helse- og omsorgstjeneste gis unntak fra innreisekarantene. Arbeidsgiver får ansvar for å kontrollere vaksinasjonsstatus. Endringen trer i kraft straks.
 • Fullvaksinert helsepersonell fra Danmark skal allerede kunne dokumentere vaksinasjonsstatus med koronasertifikat, og har således  unntak fra innreiserestriksjoner og karantene. Sverige og Finland vil trolig først kunne dokumentere vaksinasjonsstatus med koronasertifikat i begynnelsen av juli.  Etter innreiserestriksjonsforskriften §2 første ledd bokstav e har helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i helse- og omsorgstjenesten i Norge allerede unntak fra innreiserestriksjoner.

Fra revidert forskrift

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. juni 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-3, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25 første ledd. 

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) gjøres følgende endringer:

§ 6 k tredje ledd skal lyde:

Fullvaksinert helsepersonell som ankommer Norge etter å ha hentet eller levert pasienter med ambulanse i utlandet gis unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden og på fritiden. Fullvaksinert helsepersonell fra Sverige og Finland som er ansatt i norsk helse- og omsorgstjeneste gis unntak fra innreisekarantene. Unntaket gjelder fra det tidspunkt arbeidsgiver informeres om at helsepersonellet har til hensikt å benytte unntaket.

II 

Forskriften trer i kraft straks

Endringer 05.07.2021 – UD opphever generelt reiseråd til EU/EØS land. Det innføres felles europeisk vaksinepass, og kartet over Europa går tilbake til Grønne/Gule/Røde områder og følger EU’s definisjon av disse.

Endringer 21.06.2021

Unntak fra karanteneplikten for de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 (§ 4)

En del unntak fra karanteneplikten gjelder for beskyttede og fullvaksinerte personer.

Unntak fra smittekarantene

 • Personer som er fullvaksinerte mot covid-19 eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt.
 • Personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er også fritatt fra smittekarantene, dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering. De behøver ikke være i karantene hverken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger

Unntak fra ventekarantene

Ventekarantene gjelder ikke for personer som er beskyttet mot SARS-CoV-2, eller dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene er beskyttet mot SARS-CoV-2.

Unntak fra innreisekarantene

For oversikt over hvilke områder/land som gir plikt til innreisekarantene, se:

Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden kan avslutte innreisekarantene dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst

 

Andre unntak fra karanteneplikt

For personer i samfunnskritiske funksjoner (paragraf 6e)

Covid-19-forskriften, §6e gir ledere i samfunnskritiske virksomheter mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge/etter siste nærkontakt.

I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Beskyttet helsepersonell i samfunnskritiske funksjoner har ikke krav om å avvente negativ PCR-test tidligst tre døgn etter ankomst, og kan etter negativ test ved ankomst (antigen hurtigtest eller PCR) helt fritas fra innreisekarantene i arbeidstida. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å godkjenne bruken av unntaket og innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen. FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør gi unntak.

Unntaket fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Når det gis unntak, bør smitteverntiltak gjennomføres, se avsnittet under.  

Før arbeidsgiver gir unntak fra karantene for å opprettholde forsvarlig drift, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet.

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

 • Ansatte som er vaksinert og i innreisekarantene.
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
 • Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering.

Unntak fra smittekarantene for beskyttet helsepersonell (paragraf 6k)

Unntak fra smitte- og ventekarantene etter § 4 gjelder alle, også helsepersonell, men forutsetter dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Covid-19-forskriften § 6k gir likevel mulighet for å gi beskyttet helsepersonell uten dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste, unntak fra smittekarantene og ventekarantene i arbeidstiden.  

Følgende krav foreligger for bruk av unntaket:

 • Helsepersonell som benytter unntaket i arbeidstiden, skal testes for SARS-CoV-2 med PCR-test 3. og 7. døgn etter siste eksponering. Testkravet gjelder ikke de som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.
 • På fritiden gjelder smittekarantene og ventekarantene.
 • Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på at helsepersonellet er beskyttet.

Unntaket kan kun benyttes i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten.

I tillegg åpner paragrafen for at fullvaksinert helsepersonell som ankommer Norge etter å ha hentet eller levert pasienter med ambulanse i utlandet gis unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden og på fritiden.

FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør gi unntak.

Lenker

Se fullstendig oversikt over unntakene på Helsedirektoratets nettsider:

 

 

 

Hvem blir regnet som fullvaksinert og beskyttet, og hva mener vi med risikogruppe?

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.

De som blir regnet som «beskyttet» er:

 • De som er fullvaksinerte (se over).
 • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.  
 • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.

Definisjonene knyttet til vaksine gjelder de som har fått vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelkontoret EMA. Alle vaksiner som blir gitt i Norge er godkjent av EMA.

De som er omfattet av begrepet «risikogruppe» er:

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).

Hvilke karanteneregler gjelder for de som blir regnet som beskyttet?

Det finnes forskjellige typer karantene:

 • Innreisekarantene – etter å ha vært i utlandet
 • Smittekarantene – etter nærkontakt med en koronasmittet person
 • Ventekarantene – midlertidig karantene for personer som bor sammen med en som er i smittekarantene.

Unntak fra karantene for beskyttede:

 • Smittekarantene:
  • Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder har unntak for smittekarantene som ellers gjelder for nærkontakter av en smittet.
  • Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden kan også få unntak hvis de tar PCR-test mellom døgn 3 og 7.
 • Ventekarantene:
  • Unntak dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene og/eller husstandsmedlemmet i ventekarantene er beskyttet (fullvaksinert, vaksinert for minimum 3 uker siden eller gjennomgått covid-19 siste 6 måneder).
 • Innreisekarantene:
  • Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene.  
  • Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. 

Foreløpig er det kun fremvisning gjennom pålogging på helsenorge.no eller norsk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som anses som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

Unntak fra smitte- og ventekarantene for de som er beskyttet

 (covid-19-forskriften § 4) gjelder alle, også helsepersonell, men forutsetter dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Dersom du er beskyttet helsepersonell, men ikke har dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste, kan du få unntak fra karantene i arbeidstiden dersom:

 • det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten
 • du testes for covid-19 med PCR-test 3. og 7. døgn etter siste eksponering. Krav om test gjelder ikke hvis du ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at du har gjennomgått covid-19.

Du må være i smittekarantene eller ventekarantene på fritiden.

Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på at helsepersonell er beskyttet.

Unntak fra karanteneplikten for de som er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19

 

En del unntak fra karanteneplikten gjelder for beskyttede og fullvaksinerte personer.

Beskyttet mot SARS-CoV-2 er de som:

 • er fullvaksinert mot SARS-CoV-2.
 • har fått 1. vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen
 • ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert mot SARS-CoV-2 er de som:

 • har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
 • ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
 • har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert

 

Oppsummering Sykehusinnkjøp HF (27.05.2021)

Merk at regler for karantene herunder lengden på karantene og unntak for samfunnskritisk personell jf. covid-19-forskriften § 6e er uendret.

I går kom det imidlertid endringer i reglene for gjennomføring av karantene. Vi har tolket regelverket slik:

Hvilke regler som gjelder for gjennomføring av karantenetiden avhenger av hvilket land arbeidstakeren ankommer Norge fra.

Følgende er gjeldene jf. covid-19-forskriften 5.

 • Hvis arbeidstakeren bor eller har vært på reise i et gult land/område i EØS/Schengen eller i Storbritannia skal han/hun ikke i reisekarantene – oversikt over gule områder finnes her.
 • Arbeidstaker som bor eller har vært på reise i områder oppført i vedlegg B (land utenfor EØS med unntak av Storbritannia og Sveits) skal oppholde seg på karantenehotell i hele karantenetiden (kan testes ut på dag sju). Unntak i de tilfeller arbeidstakeren gjennomføre reisekarantenen i bolig som arbeidsgiver har stilt til disposisjon og fått forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Vedtak om godkjent bolig fra Arbeidstilsynet må fremvises i grensekontrollen.
 • Arbeidstaker som bor eller har vært på reise i områder oppført i vedlegg C skal oppholde seg på karantenehotell frem til negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise. Resten av innreisekarantenen kan gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted. Unntak for karantenehotell i de tilfeller arbeidstakeren gjennomføre reisekarantenen i bolig som arbeidsgiver har stilt til disposisjon og fått forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Vedtak om godkjent bolig fra Arbeidstilsynet må fremvises i grensekontrollen.
 • Arbeidstaker som bor eller har vært på reise i områder som verken er oppført i vedlegg B eller C er unntatt plikten til å være på karantenehotell dersom de har bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. I disse tilfellene trenger ikke bolig som arbeidsgiver stiller til rådighet være godkjent av Arbeidstilsynet.

Tidligere bestemmelse om at personer som har foretatt nødvendige reise til utlandet var unntatt karantenehotell, er nå fjernet. Dette medfører at ansatte/vikarer som reiser til utlandet i større grad må belage seg på å måtte være på karantenehotell i tre/sju dager dersom de velger å reise til et område som fremkommer av vedlegg B eller C. Eneste unntak fremkommer av covid-19-forskriften 5 fjerde ledd.

 

Mer informasjon finnes her:

-          Regjeringen – om innreise til Norge (oppdatert 06.07.21)

-          Helse Norge – reise til og fra Norge (oppdatert 06.07.21)

-          FHI – innreisekarantene ved ankomst til Norge (oppdatert 07.07.21)

 

Endringer i forskrift (03.05.2021)

Fra 3. mai kl. 24 er fullvaksinerte unntatt fra smittekarantene. Man regnes som fullvaksinert fra én uke etter andre vaksinedose. Unntaket gjelder allerede for de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 6 måneder siden.

De som har fått én vaksinedose for 3 – 12 uker siden kan også slippe smittekarantene, forutsatt at de tar en PCR-test mellom 3. og 7. dag etter siste kontakt med den smittede. I husstander der den vaksinerte har kontinuerlig kontakt med den smittede, bør testen tas 3-7 dager etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). De behøver ikke å være i karantene frem til test-svaret foreligger.

Mer informasjon på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/ 

Endringer i forskrift (26.04.2021)

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra smittekarantene og ventekarantene i arbeidstiden, dersom 

 • det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten.
 • det har gått minst tre uker etter første vaksinedose.

På fritiden gjelder smittekarantene og ventekarantene. 

Krav om covi